Petr Ziegrosser - AREV

 

O firmě
Aktuality
Galerie
Ceník
Přednášky
Poradenství
Překladatelské služby
Práce pro lesnictví a myslivost
Lovecké akce
- zahraniční 
- tuzemské 
Kontakt
Napište nám
   

  Přednášky pro myslivce a zemědělce

     Stavy černé zvěře neustále narůstají, odstřel se zvyšuje, ale nestačí na odlov ročního přírůstku. Škody, hlavně na zemědělských kulturách, začínají být neúnosné a zemědělci neakceptovatelné. Tlak na uživatele honiteb se zvyšuje  jak ze strany zemědělců, tak i státní správy. Blíží se termín uzavírání nových nájemních smluv na honitby a škody černou zvěří budou možná i spolurozhodovat o to, s kým smlouvu o pronájmu honitby uzavřít.

    Černá zvěř, její chov a způsoby lovu. Lov je můj celoživotní koníček i zaměstnání. Svoje zkušenosti předávám myslivcům již řadu let. Nyní mám zpracováno několik témat, která formou prezentací přednáším. Jedná se o témata::  

 

1.   Jak efektivně a účinně snižovat stavy černé zvěře (vývoj stavů v posledních letech, proč se nám to dosud nedaří, způsoby lovu, odchyt)

  

2.  Naháňka se slíděním (kolektivní lovy, proč naháňka se slíděním, organizace a zajištění naháňky se slíděním, jaké zbraně a jaké psy používat, ošetření zvěře po ulovení, výřad)

3.   Jak lovit černou zvěř (individuelní a společné lovy, jaké ráže a střelivo používat, jak střílet na černou a kam umístit zásah, jak střílet na stojící a jak na běžící zvěř, dohledávky černé zvěře, ošetření zvěře po ulovení, výřad)

4.   Psovodi a psi (jaké psy používat, výcvik psů, vybavení psů a psovodů, chladné a palné zbraně, jak se má chovat psovod, skupiny honičů, proč používat kvalitní psy a psovody)

5.   Hospodaření s černou zvěří v zemědělské krajině - problémy a opatření (jak  žije černá zvěř v kulturní zemědělské krajině, jak připravit agrotechnicky velké lány polí tak, aby v nich bylo možno lovit černou, jak provádět lov v kukuřici, spolupráce zemědělců a myslivců, jak efektivně snižovat škody na zemědělských kulturách)

    Témata mohu kombinovat dle přání či momentálního zájmu posluchačů. Přednášky jsou určeny široké myslivecké veřejnosti, ale jsou zajímavé i pro uživatele zemědělských pozemků. Doporučuji 2,5 - 3 hodinový blok přednášek s průběžným zodpovídáním otázek.