Petr Ziegrosser - AREV

 

O firmě
Aktuality
Galerie
Ceník
Přednášky
Poradenství
Překladatelské služby
Práce pro lesnictví a myslivost
Lovecké akce
- zahraniční 
- tuzemské 
Kontakt
Napište nám
 

     LOVY   NA   SILNÉ   JELENY   V   REVÍRU   TĚTERINSKOJE   

    

    Bělorusko vstoupilo do podvědomí našich lovců hlavně lovy v Bialowiežském pralese. A právem. Krásná a nedotčená příroda, vysoké stavy zvěře, jistý lovecký úspěch, kvalitní servis a přátelští lidé. Jelení říje, jakou zažijete u nás snad jen v oborách. Spokojeni s průběhem lovu jelena jsou všichni. Někteří lovci však touží i po silnějších jeleních trofejích, než které vám mohou v Bialověžském pralese nabídnout.

    Pokud chcete v Bělorusku ulovit jelena s váhou trofeje přes 7 kg, doporučuji revír Těterinskoje ležící asi 170 km severovýchodně od Minska, poblíž dálnice směřující na Moskvu. Malebná, mírně zvlněná  krajina, husté a neprůchodné lesy, mladým  lesem zarůstající dříve obdělávaná pole, tiché a jen řídce obydlené vesnice. Třeboňsko v Bělorusku. Tam, kde jsou pole obdělána, jsou zvěří navštěvovány porosty kukuřice a obilí.  Mezi poli-kolem vodotečí  jsou bažiny porostlé křovinami a měkkými listnáči. Ráj zvěře !

     „Ochotchozjajstvo Těterinskoje“ hospodaří na celkové ploše  85.500 ha, z čehož je  28.000 ha lesa, 46.000 ha zemědělských ploch a zbytek jsou rašeliniště, bažiny a vodní plochy. Od pradávna zde žil los, divočáci a srnčí. Honitba je rozdělena na 6 loveckých úseků.

    První jelení zvěř ( 50 ks ) byla do této oblasti dovezena v roce 1980. Z Ruské Voroněžské oblasti 22 ks a z Bialověžského pralesa 28 ks. V roce 2006 bylo vypuštěno dalších 35 ks z Bialověže. Aklimatizace proběhla velice dobře,jelení zvěř si v novém prostředí rychle zvykla.

Stavy zvěře a odlov:

DRUH ZVĚŘE SČÍTANÉ STAVY ODLOV CELKEM Z TOHO TROFEJOVÁ
jelení  300 22 10
los 170 12 6
černá  600 260 15
srnčí 250 10 10

 

    Možná někoho udiví nízký roční odlov. Zásadně se zde neloví mladá zvěř a holá zvěř jen minimálně. Zásadní  průběrný výběr ve zvěři totiž udělá příroda a predátoři. V zimě je v této části Běloruska pravidelně přes metr sněhu a mráz přesahující i – 35o C.

    Mladou a nemocnou zvěř proberou vlci a rysi. Je jich zde dostatek i přesto, že jsou celoročně loveni. Z jelení zvěře tak přežijí jen ti nejzdravější a nejodolnější jedinci. K lovu jsou pak pro  lovecké hosty vybíráni pouze zralí jeleni s kvalitní a silnou trofejí. Deseti a víceletí jeleni s váhou paroží přes 10 kg nejsou výjimkou, některé trofeje již dorůstají váhy i přes 12 kg. Rozdíl v potomstvu jelení zvěře z Bialověže a Voroněže je stále patrný. Jeleni z Voroněžské oblasti mají dlouhé, tmavé a těžké paroží s menším počtem výsad. Paroží jelenů z Bialovieže je kratší, členité, má hmotu a vyšší počet výsad. Je však porézní a tak, když lovci přeje štěstí, uloví silnou trofej za poměrně přijatelnou cenu. Paroží totiž vypadá u nejsilnějších jelenů až o 2 kg těžší, než je skutečná váha.

    Kvalita péče o zvěř a pořádek je vidět okamžitě. Uprostřed lesů jsou udržovaná, každoročně ovsem a peluškou osévaná pole o velikosti 2 – 4 ha. U každého pole je kvalitní kazatelna, před ní  „hromada“ s obilním odpadem a slanisko. Na tyto pole vytahuje zvěř a je jí zde možno ulovit mnohem snáze, než v lese plném podrostu, kde je v době vegetace  viditelnost maximálně do 50m.

    V zimě krmí jádrem na 22 krmných místech a spotřeba jádra je kolem 100  tun ročně. Seno nekrmí, zvěř má dostatek okusu v lesích a stařiny na neobdělávaných polích.

    Škody zvěří v lesích jsou zanedbatelné, zato škody na sovchozních polích jsou obrovské. Kukuřičná pole jsou zdevastovaná černou a jelení zvěří. Škodu nikdo neuplatňuje a ani neplatí. Vždyť přeci vše je zde státní a bylo by to jen přesouvání peněz z jedné kapsy do druhé. A soukromník ať si pole oplotí.

    Proč lovit v honitbě Těterinskoje? Je to velký, krásný revír s dobrou a profesionální celoroční péčí o zvěř. Jsou tam staří, silní jeleni s dobrými a cenově dostupnými  trofejemi. Přes to, že Rusové neuznávají středoevropský kult trofeje a naše honba za parohy je jim k smíchu, místní personál jsou profesionálové, kteří celkem přesně odhadnou váhu paroží u živého kusu. Nejezdí se na lov daleko, auta jsou spolehlivá, udržovaná a čistá. Terén není fysicky náročný, Všude je ( na ruské poměry) pořádek a čistota. Ubytování je dobré, ruská kuchyně výborná. Stále máte pocit osobního bezpečí. V zásadě se domluvíte se i bez tlumočníka. Let z Prahy do Minsku trvá necelé dvě hodiny, odbavení je rychlé a za 2,5 hodiny jízdy autem po kvalitních cestách jste v místě ubytování a lovu.

    Ulovit starého jelena se silnou trofejí je snem snad každého lovce. Bělorusko tuto možnost nabízí. Zatím! Pokud se rozhodnete do Běloruska vyrazit na lov jelenů, nezapomeňte, že kromě základního vybavení je nutná i psychická příprava. Tradice lovu v Rusku jsou trochu jiné než ve střední Evropě, mentalita Rusů je také trochu odlišná od naší. To vše se nechá, pokud s tím dopředu počítáme, snadno překonat. Přizpůsobíte –li se „Svérázu ruského lovu“ a budete –li se řídit heslem: „ Nevypiješ – neubiješ !“ jistě pojedete domů s dobrou trofejí a spokojeni.