Petr Ziegrosser - AREV

 

O firmě
Aktuality
Galerie
Ceník
Přednášky
Poradenství
Překladatelské služby
Práce pro lesnictví a myslivost
Lovecké akce
- zahraniční 
- tuzemské  
Kontakt
Napište nám
 
     L O V   S I L N Ý C H   E V R O P S K Ý C H  L O S Ů

     V  B Ě L O R U S K U - R E V Í R  B Ě L Y J   B O R

     

    

     Bělorusko je země, která nabízí spoustu loveckých možností. Mezi lovci je známa hlavně lovy na silné jeleny – revír Tětěrinskoje, lovy na jeleny a černou zvěř v Bialoviežském pralese a v neposlední řadě lovy na losy. Lovy pro zahraniční lovce tam organizuje několik loveckých kanceláří, nejkvalitnější revíry má obsazeny německá kancelář Westfalia – Jagdreisen, která zajišťuje svým klientům vynikající servis, ale nutno počítat i s nadstandardní cenou.

     Najít kvalitní revír v Bělorusku není snadné. Není jich mnoho, nemají odpovídající zázemí pro lovce a většina revírů nemá ani dobrý stav zvěře. Situace se v posledních letech začíná měnit, pro nás lovce, k lepšímu.  Mimo revírů obhospodařovaných a spravovaných státem a revírů obhospodařovaných loveckými spolky se v současné době dostávají některé revíry do správy soukromým osobám. Takovýchto revírů je v Bělorusku již osmnáct. Jejich výměra je od 19.000 ha do 150.000 ha. Jeden z takto provozovaných revírů jsem v letošním roce navštívil se dvěma lovci, kteří se tam, jako první zahraniční lovci, pokusili ulovit losa v říji. A byli úspěšní.

    Revír Bělyj Bor je vzdálen asi 1,5 hodiny jízdy autem jižním směrem od metropole Minsk. Obhospodařuje ho Vasilij Achapovskij, podnikatel z Minsku. Před pěti lety se mu podařilo tento revír o rozloze 19.000 ha (6.000 ha les, 13.000 ha pole) získat. Revír se nachází v oblasti, která byla v letech 1965 – 1980 nákladně zmeliorována a rašeliniště byla přeměněna na velice úrodná pole.

     Po provedeném několikerém zimním sčítání zvěře za pomoci vrtulníku bylo zjištěno, že v revíru je 9 ks černé, 9 ks srnčí a 11 ks losí zvěře. Totálně vybitý revír! Poslední rok před změnou hospodáře bylo v revíru 90 naháňkových loveckých dnů!!! Vasilij se rozhodl dát revír do pořádku a vrátit tam zvěř.

     Uprostřed komplexu lesa obnovil cca 100 ha polí, na kterých pěstuje plodiny vhodné pro zvěř. Převážně řepku, kukuřici, triticale, pšenici, pohanku a nejrůznější směsky. Jakmile zvěř pole spase, je rozdiskováno a zaseta nová plodina. Založil mnoho krmných míst a nespočetné množství slanisek. Dal zvěři klid a začal ji chránit před pytláky. Zaměstnal 2 mladé lovce jako strážce revíru a současně mají na starosti doprovody loveckých hostů, traktoristu a pomocného dělníka. Vybudoval myslivecká zařízení (kryté kazatelny a mnoho přenosných posedů). Dobudoval a moderně vybavil loveckou chatu. Sám tráví mnoho času v honitbě. Chytil několik pytláků a předal je policii, pytláctví se v Bělorusku trestá velice přísnou pokutou a opakované pytláctví vězením.

     Největší péči věnuje od počátku práci se zvěří. Zásadně neloví bachyně, holou jelení zvěř a holou losí zvěř. Pokud něco loví, pak je to slabší losí tele pokud má losice dvojčata. V trofejové zvěři neloví mladou zvěř, loví jen lovné kusy. Letos prvně 4 losy, v roce 2009 prvního jelena. V černé zvěři do roku 2010 lovil pouze selata, ostatní zvěř hájil. Teprve letos lovil se zahraničními lovci trofejové kňoury.

    Jen pro zajímavost: v roce 2006 revír získal, v roce 2007 ulovil 30 ks černé, v roce 2008  150 ks černé, v roce 2009  300 ks černé. Letos plánuje odlov odlov 600 ks černé z toho 15 – 20 ks kňourů, 4 losí býky a 5 telat, 2 silné jeleny, 7 srnců a 3 srnčata.

    Stav zvěře má stoupající trend. Při pohybu v revíru neustále narážíte na tlupy černé zvěře. Je jak v lese, tak i v polích kde se jí velice dobře daří. Stavy losů narostly díky tomu, že je v revíru klid a dostatek potravy. Stejné je to i s jelení zvěří, která je zde ve velice dobré kondici a trofejově výborná – jeleni jen potřebují dozrát. Srnčímu se zde také daří.

     Cílem dosavadního snažení Vasilije Achapovského je prodávat silné losí a jelení trofeje lovcům, kteří jsou ochotni podřídit se stanovenému režimu a zaplatit cenu odpovídající kvalitě trofeje. Jeleny a losy loví zásadně v říji, lov černé zvěře provádí individuelním lovem v zimních měsících a v květnu, kdy je podle něho nejlepší šance ulovit silného kňoura. Zatím je spokojen – v letošní říji ulovil losy o váze paroží 8,370 kg; 9,895 kg; 9,750 kg; 11,0 kg.

     Vladimírovi Achapovskému se daří ve firmě a vše nasvědčuje tomu, že se mu bude dařit i v práci se zvěří. Budete-li chtít lovit v Bělorusku, zkuste revír Bělyj Bor. Budete spokojeni. A vůbec- navštivte Bělorusko. Je to krásná, upravená země. Je tam pořádek, lidé jsou milí a pracovití. Bude se vám tam líbit.